Baavare Prem He – Gallery

Siddharth Chandekar & Urmila Kanitkar-Kothare - Baavare Prem He
  • Movie : Baavare Prem He (2014)
  • Produced By : Nilesh Singh, Nimesh Desai, Virendra Chavan, Jaydeep Yeole & Kishor Naik
  • Directed By : Ajay Kishor Naik
  • Studio : Maitri Productions
  • StarCast : Urmila Kanitkar-Kothare, Siddharth Chandekar, Vidyadhar Joshi, Supriya Vinod,Shantanu Gangane, Ashwini Ekbote, Madhav Abhyankar, Tejashri Dharane

  • Baavare Prem He Marathi Movie Still Photos / Posters :


Tags

prem name wallpaper in marathi, baavare prem he status, prem name wallpaper images, Prem he bavare images photo, kishor name wallpaper,