Vanshvel Marathi Movie

Vanshvel Marathi Movie Cast Story Photos

‘VANSHVEL’ A FILM BY RAJEEV PATIL RELEASING ON 18th OCTOBER 2013

  • Movie : Vanshvel
  • Produced By : Sunil Mankar
  • Directed By : Rajeev Patil
  • Star Cast : Ankush Chaudhary, Kishore kadam, Namrata Gaikwad and Sushant Shelar, Shantanu Gangane, Manisha Kelkar, Vidya Karanjikar, Usha Naik.
  • Story: Damodar Narayan Mankar
  • Dialogues : Datta Patil
  • Music : Amit Raj
  • Genre : Drama
  • Release Date : 18th OCTOBER 2013

Vanshvel Marathi Movie Posters / Still Photos :Vanshvel Marathi Movie Theatrical Trailer/Promo


Tags

vanshvel Marathi movie song, download the movie of vanshvel, vanshval moves for marathi, Vanshvel mp3marathi song, marathi film vanshvel, marathi full movie vanshvel, vaunshvel marathi mouvie, VANSHWEL MARATHI MOVIE DOWNLOAD, vanshvel marathi movie, Vanshvel marathi movie, vanshvel marathi movie wiki, Naal Marathi Full Movie Online, naal marathi movie,