Vanshvel Marathi Movie

Vanshvel Marathi Movie Cast Story Photos

‘VANSHVEL’ A FILM BY RAJEEV PATIL RELEASING ON 18th OCTOBER 2013

  • Movie : Vanshvel
  • Produced By : Sunil Mankar
  • Directed By : Rajeev Patil
  • Star Cast : Ankush Chaudhary, Kishore kadam, Namrata Gaikwad and Sushant Shelar, Shantanu Gangane, Manisha Kelkar, Vidya Karanjikar, Usha Naik.
  • Story: Damodar Narayan Mankar
  • Dialogues : Datta Patil
  • Music : Amit Raj
  • Genre : Drama
  • Release Date : 18th OCTOBER 2013

Vanshvel Marathi Movie Posters / Still Photos :Vanshvel Marathi Movie Theatrical Trailer/Promo


Tags

vaunshvel marathi mouvie, VANSHWEL MARATHI MOVIE DOWNLOAD, vanshvel marathi movie, Vanshvel marathi movie, vanshvel marathi movie wiki, Naal Marathi Full Movie Online, naal marathi movie,