Bhakar (2014)

Bhakar Marathi Movie
  • Movie : Bhakar
  • Producers : ​Chandrashekhar Pimple and Chandrakant More
  • Director : Vijay Sahdev Pohankar
  • Banner : Mahendra Pavankumar Singh and team
  • Cast : ​Kishor Kadam, Nitin Bhajan, Ashutosh Bhakre, Jayesh Shevalkar, Sanjay Kulkarni, Poornima Wavhal
  • Music : Kavita Pimple
  • Genre : Social drama
  • Release Date : May 23, 2014

Synopsis : The film is based on farmer suicides taking place in the Vidarbha region.


Bhakar Marathi Movie Still Photos/Poster :


 


Bhakar Marathi Movie Theatrical Trailer/Promo :


Tags

bhakar mrathi chitrapat, mithabhakar,