Elizabeth Ekadashi Marathi Movie Still Photos

  • Movie : Elizabeth Ekadashi (2014)
  • Directed By : Paresh Mokashi
  • Produced By : Nittin Keni, Nikhil Sane & Madugandha Kulkarni
  • Studio : Essel Vision, Mayasabha Productions
  • Star Cast : Shrirang Mahajan as Dnyanesh, Sayali Bhandarkar kavthekar as Mukta, Pushkar Lonarkar, Nandita Dhuri, Vanmala Kinikar, Chaitany Badve, Durgesh Badve – Mahajan, Chaitanya Kulkarni, Ashwini Bhalekar, Anil Kamble.

Elizabeth Ekadashi Marathi Movie Still Photos