5th Sahyadri Cine Awards : Winners List

5th Sahyadri Cine Awards

Sukhtankar’s Marathi Film ‘Astu’, Nagraj Manjule’s- ‘Fandry’ and Mahesh Limaye’s ‘Yellow’ won top honours at the 5th Godrej Expert Sahyadri Cine Awards 2014 that were presented in Mumbai . Here is all winners list –

  • Best Film : Astu
  • Best Director : Nagraj Manjule ‘Fandry’
  • Jury Special Award film : Yellow
  • Best Actor Male : Ashok Lokhande (Yashwantrao Chavan : Ek Bakhar)
  • Best Actor Female : Smita Tambe (72 Mile : Ek Pravas)
  • Special contribution to Marathi Cinema : Mahesh Kothare
  • Special Mention – Social Biopic : Samruddhi Pore (Dr. Prakash Baba Amte)
  • Best Child Artiste : Mihiresh Joshi/Yash Kulkarni (Avatarachi Goshtha)
  • Best Supporting Actor- Male : Rushikesh Joshi (Yellow)
  • Best supporting actor-Female : Tejashri Pradhan (Lagna Pahave Karun)
  • Best Sound : Resul Pookutty (Rainy Day)
  • Best Screen Play : Nitish Bharadwaj/Pravin Tarde (Pitrarun)
  • Best Story : Nitin Dixit (Avatarachi Goshta)
  • Best Dialogue : Sanjeev Kolte (Rangkarmi)
  • Best Lyrics : Sanjay Krushnaji Patil (72 Mile : Ek Pravas)
  • Best Music : Atul Lohar (Pikuli)
  • Best Playback Male : Aadarsha Shinde (Duniyadari)
  • Best Playback Female : Vaishali Made (Vaghi)
  • Best Backround Music : Shashank Powar (Gulam Begam Badshaha)
  • Best Art Director : Satish Bidkar/Prashant Bidkar (Sat Na Gat)
  • Best Cameraman : Ishwar Bidri (Thoda Tujha Thoda Majha)
  • Best Editing : Dipak Birkud/Vilas Ranade (Ranbhumi)
  • Best Choreographer : Lila Gandhi (Yashwantrao Chavan: Ek Bakhar)