Vatsalya (2014)

Vatsalya Marathi Movie
 • Producer : Nutana and Narsee Vasa.
 • Story,Screen play and Directed by : Dayanand Rajan
 • Star Cast : Bharat Jadhav,Rucita Jadhav,Praya Gamare,Vijay Chavhan, Deep Jyoti Nayak,Bhagyashree Desai,Prashant Vachaare, And Vaibhavi Khadye(Child)
 • Production : Red Berry Entertainment Presents “Love”.
 • Camera man : Karim Khatri
 • Production designer : Shekar Desai
 • Production manager : Aakash Shenvi
 • Art director : Vinayak Khatkar
 • Editor : Deepak Varkud, Valas Rande
 • Dress designer : Karti Savant
 • Make up : Vinod Dolkar, Mohan Pathaare (Bharat Jadhav)
 • Hair dresser : Dimple Varvaadekar
 • Music director : Shrikant Nivaskar
 • Lyrics : Prakesh Rane
 • Sound Recording : Dharam Shukla
 • Release Date : 2nd May 2014

Vatsalya Marathi Movie Trailer/Promo