Langar marathi Movie Cast Story photos

Shree Ganesh Marketing and Niharika Films present marathi movie langar

Produced By : Kumari Niharika,Sunil Phadtare
Directed By : Sandeep Navre,Sunil Phadtare
Written By : Sandeep Navre
Cast : Manava Naik, Namrata Gaikwad, Kishori Shahane, Pankaj Vishnu, Ravi Kale, Vinay
Release Date :  19th Oct 2012

Langar Movie Photos/Posters : 

Tags

langar movie cast, langar Marathi move download, marathi story, Langar marathi film wiki,