Dhadas (2014)

Dhadas Marathi Movie
  • Movie : Dhadas (2014)
  • Produced by: Sai Siddhi Movies
  • Director : Pramod Sawant
  • Cast : Rohit Dalvi, Vishal Khair, Pravin Shigvan, Julisha Raut, Priya Maya
  • Genre : Drama
  • Release Date : Jun 20, 2014

Dhadas Marathi Movie Posters :Dhadas Marathi Movie Posters :


Tags

vata marathi cast, Vata movie, marathi movie dhadas, vata song characters name, marathi acters photos, vata song acters name, siddhi dalvi songs, siddhi dalvi and her boy friend photos vatta marathi song, vata song cast, siddhi dalvi, Siddhi dalavi, siddhi-dalvi movie, vata song star cast, dhadas, Vata marathi song starcast,