Bugadi Maazi Sandli Ga – Trailer

Watch trailer of upcoming Marathi Film ‘Bugadi Maazi Sandli Ga‘ based on Maharashtrian Folk Dance Lawani. Movie stars Kashyap Parulekar, Manasi Moghe, Mohan Joshi, Deepa Chaphekar, Ramesh Bhatkar, Ila Bhate.