“Sanshay kallol” Marathi Movie Cast,Story,Photos

Sanshay kallol Marathi Movie photos

Movie : Gadbadgunda – Sanshayacha Ek Kallol
Produced by : Shree Swami Samarth Pictures
Directed by : Vishal Inamdar
Screenplay By : Vishal Inamdar, Vijay Patwardhan, Rajesh Kolan
Star Cast : Ankush Choudhary, Pushkar Shrotri, Gauri Nigudkar, Mrunmayee Deshpande, Sanjay Khapare, Omkar Gowardhan, Kshitee Jog, Reema Lagoo, Vijay Patwardhan, Sulekha Talwalkar

Movie Poster/Stills :


Watch First look Of Movie Sanshay kallol

Tags

ankush choudhary pushkar jog movie, sanshay kallol 2013 marathi full movie download, Sanshaykallol, sanshaykallol marathi full movie, gadbadgunda star cast, sanshay kallol 2013 marathi full movie, sanshay kallol marathi movie download, sanshay kallol, sanshay kallol marathi movie,