Mokala Shwaas Marathi movie Cast, Story, Photos

Mokala Shwaas marathi Movie Poster
Mokala Shwaas marathi Movie

Movie : Mokala Shwaas
Producer : Bhausahe Bhoer, Rajesh Kumar Sakala
Director : Kanchan Adhikari
Banner : Manasi Movies
Cast : Sharad Ponkshe,Prateeksha Lonkar, Mohan Joshi, Sushant Shelar, Mrunmayee Deshpande, Neha Gadre, Aishwarya Tupe, Joti Subhash.
Music : Milind Ingale
Cammera : Shekhar Anna Ayar

Movie Trailer –

Mokala Shwaas marathi Movie Poster

Tags

mokla shwas star cast, Pratiksha Lonkar from mokala shwas, mokla shwas singer names, mokla swash, mokala shwas, Mokala Shwas 3 Hereoin name, Mokla, mokla shwas movie cast, mokla suvas muvi, mokala shwas Wikipedia, mokla shwas film charector names, mokala shwas film all acters, mokla shwas movie cast, मोकळा शवास cast, mokala swas movies actor name,