Mokala Shwaas Marathi movie Cast, Story, Photos

Mokala Shwaas marathi Movie Poster
Mokala Shwaas marathi Movie

Movie : Mokala Shwaas
Producer : Bhausahe Bhoer, Rajesh Kumar Sakala
Director : Kanchan Adhikari
Banner : Manasi Movies
Cast : Sharad Ponkshe,Prateeksha Lonkar, Mohan Joshi, Sushant Shelar, Mrunmayee Deshpande, Neha Gadre, Aishwarya Tupe, Joti Subhash.
Music : Milind Ingale
Cammera : Shekhar Anna Ayar

Movie Trailer –

Mokala Shwaas marathi Movie Poster

Tags

mokla shwas movie character, mokla shwas star cast, Pratiksha Lonkar from mokala shwas, mokla shwas singer names, mokla swash, mokala shwas, Mokala Shwas 3 Hereoin name, Mokla, mokla shwas movie cast, mokla suvas muvi, mokala shwas Wikipedia, mokla shwas film charector names, mokala shwas film all acters, mokla shwas movie cast, मोकळा शवास cast,