Urfi
Urfi
Urfi
Urfi
Marathi Movies

Marathi Movies

Marathi Movies, Upcoming Marathi Movies, Cast, Crew, Release Date, Story, Posters, Photos

 • Producer : Pradip Kacher Patil, Naresh Ganpat Thakur
 • Directer : Vijay Pagare
 • Release Date : December 4, 2015

 • Producer : Siddanth Mahesh Shetty
 • Directer : Kartik Shetty
 • Release Date : 30th Oct 2015

 • Producer : Essel Vision and Ganesh Films
 • Directer : Subodh Bhave
 • Studio : Essel Vision
 • Release Date : November 13, 2015

Movie : Khwada (2015) Produced By : Vitthal Karhade Directed By : Bhaurao Karhade Studio : Chitraksha Films Starring : Shashank Shende, Anil Nagarkar, Bhau Shinde, Surekha,Yogesh Dimbale, Rasika Chavhan, Vaishnavi...

Movie : Te Aath Divas (2015) | ते आठ दिवस Producer : Kishor Dhargalkar, Shekhar Pradhan Directer : Shyam Swarnlata Dhanorkar Studio : Supremo Entertainment Star Cast : Renuka Shahane, Tushar Dalvi, Aaroh...

 • Producer : Sanjay Kelapure, R Madhesh, Prem Vyaas, Manish Chanda
 • Directer : R. Madhesh
 • Release Date : Jan 2016

 • Produced By : Mirah Entertainment Pvt Ltd and Everest Entertainment Pvt Ltd.
 • Directed By : Satish Rajwade
 • Studio : Mumbai Film Company
 • Star Cast : Swapnil Joshi, Mukta Barve
 • Release Date : 12th November 2015

 • Producer : Y.M.Deosthalee, Kaffe Kamera
 • Directer : Sachin Kundalkar
 • Release Date : October 16, 2015

 • Producer : Veejay Haria & Pramod Lokhande
 • Director : Rajesh Latkar
 • Release Date : 9 October, 2015

 • Producer : Amol Kale, Suresh Sawant
 • Directer : Chandrakant Kanse
 • Release Date : 2nd October 2015