Surajya a movement | Official Trailer | Marathi Movie

Here Is the official trailer of Director Santosh Manjrekar’s marathi movie Surajya a movement. Starring Vaibhav Tatwawadi, Mrunal Thakur, Sharad Ponkshe,  Madhav Abhyankar, Dr. Shriram Patki, Vinayak Bhave,  Nandkumar Patil, Shahaji Kale, Pournima Manohar, Reenna Liman, Ravindra Sangvai.