Mokala Shwaas Marathi movie Cast, Story, Photos

Mokala Shwaas marathi Movie Poster
Mokala Shwaas marathi Movie

Movie : Mokala Shwaas
Producer : Bhausahe Bhoer, Rajesh Kumar Sakala
Director : Kanchan Adhikari
Banner : Manasi Movies
Cast : Sharad Ponkshe,Prateeksha Lonkar, Mohan Joshi, Sushant Shelar, Mrunmayee Deshpande, Neha Gadre, Aishwarya Tupe, Joti Subhash.
Music : Milind Ingale
Cammera : Shekhar Anna Ayar

Movie Trailer –

Mokala Shwaas marathi Movie Poster

Tags

mokala shwas, mokala shwas related comments, actress in mokla shwas marathi movie, Mokla swas herohin NAME, मोकळा श्वास मराठी चित्रपट, mokala shawas movje, Mokala shaws movie, mokla shwas marathi movie, Mokla shwas, marathi pichar mohini,