Bhakar (2014)

Bhakar Marathi Movie
  • Movie : Bhakar
  • Producers : ​Chandrashekhar Pimple and Chandrakant More
  • Director : Vijay Sahdev Pohankar
  • Banner : Mahendra Pavankumar Singh and team
  • Cast : ​Kishor Kadam, Nitin Bhajan, Ashutosh Bhakre, Jayesh Shevalkar, Sanjay Kulkarni, Poornima Wavhal
  • Music : Kavita Pimple
  • Genre : Social drama
  • Release Date : May 23, 2014

Synopsis : The film is based on farmer suicides taking place in the Vidarbha region.


Bhakar Marathi Movie Still Photos/Poster :


 


Bhakar Marathi Movie Theatrical Trailer/Promo :


Tags

bhekare marath movie, marathi movie new 2017 bhAkare, bhakar movie images, bhakare marathi film, bhakar marati movi, bhakar marathi movie, mitha bhakhar marathi pichar, bhakar marathi movie 2014, bhakre is which cast, bhakar marathi movie star cast, Marathi bhakar moovie, bhakhari marathi movie,