Bhakar (2014)

Bhakar Marathi Movie
  • Movie : Bhakar
  • Producers : ​Chandrashekhar Pimple and Chandrakant More
  • Director : Vijay Sahdev Pohankar
  • Banner : Mahendra Pavankumar Singh and team
  • Cast : ​Kishor Kadam, Nitin Bhajan, Ashutosh Bhakre, Jayesh Shevalkar, Sanjay Kulkarni, Poornima Wavhal
  • Music : Kavita Pimple
  • Genre : Social drama
  • Release Date : May 23, 2014

Synopsis : The film is based on farmer suicides taking place in the Vidarbha region.


Bhakar Marathi Movie Still Photos/Poster :


 


Bhakar Marathi Movie Theatrical Trailer/Promo :


Tags

matan bhakar pics marathi, bhakr movi, bhakar movies, bhakar, Chandarkant more kvita mrathi, Bhakar marathi movie songs, bhakar m, Bhakar marathi movie online, marathi movie bhakar, Marthi movie producer chandrakant more, www bhakar movi com, bhakar marathi movie,